Mor ønsker ikke lenger å eie arvet hus

Publisert: 09.08.2022

Min mor og hennes 5 søsken arvet huset etter sine foreldre for ca 15 år siden. Hennes eldste bror bodde delvis i huset i noen år, men ingen har bodd der de siste 10-12 årene. Huset forfaller mer og mer og er ikke lenger beboelig. Huset er fremdeles (veldig) fullt av min onkels eiendeler, og han ønsker ikke å gjøre noe med dette. Vi regner med at det kan komme kostnader etter hvert (for opprydding eller fjerning av huset), og min mor ønsker nå å frasi seg sin del av arven. Hva kan hun gjøre?

Svar:

Dersom hun har mottatt arven ( som det virker som hun har gjort, sett hen til tidsaspektet her), så kan hun ikke nå i etterkant frasi seg arven. Hun er da en sameier sammen med de andre søsknene.

Men hun kan gi dette bort, og eventuelt kreve oppløsning av sameiet. Om hun krever oppløsning, vil de andre ha forkjøpsrett. Om de ikke vil kjøpe, kan man enten enes om å selge, eller det må tvangsselges.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: