Mors nye kjæreste ønsker å adoptere barnet

Publisert: 11.11.2022

Min problemstilling er følgende. Jeg har en datter. Jeg og mor bor ikke sammen og var ikke sammen ved fødselen. Jeg har derfor ikke foreldreansvar. Nå ønsker kjæreste til mor å adoptere min datter. Dette er selvsagt noe jeg er svært uenig i. Spørsmålet blir derfor: Kan dette gjennomføres uten mitt samtykke? Hva må jeg gjøre for å hindre dette?

Svar:

Når du ikke har foreldreansvar, har du rett til å uttale deg, før det blir gjennomført en adopsjon. Dette følger av adopsjonsloven § 10 fjerde ledd, og forvaltningsloven § 16.

En adopsjon er endelig, og vil kutte alle bånd til en biologisk forelder. Det skal derfor mye til før en adopsjon gjennomføres.

Om du har samvær og kontakt med barnet, vil det vanligvis ikke bli ansett som til barnets beste å gjennomføre adopsjonen.

Du kan anlegge sak for tingretten med krav om del i foreldreansvaret. Dersom du har del i foreldreansvaret vil det ikke være mulig for mors samboer å adoptere barnet.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: