Mur er ikke sikret av gjerde

Publisert: 23.02.2023

Jeg har kjøpt et nybygget hus som nylig er overtatt. I gårdsområdet har vi en mur ned mot naboen hvor det er ca. 3-4 m ned mot nabo. På vår tomt har vi asfalt, en liten skrent med steiner, før det går rett ned. Er det byggefirmas ansvar å sette opp gjerde her for sikkerheten? De har tidligere sagt det skal komme gjerde men har trukket det tilbake når de har lagt grus/steiner mot kanten.

Svar:

Spørsmålet er om dette er en utførelsesfeil sett hen til byggesaksforskriften. Slik du beskriver tiltaket vil det være krav om sikring av område, om denne ordningen med grus/steiner er tilstrekkelig er uvisst for min del. Jeg ville tatt en bilder av dette og sendt en forespørsel til kommunes byggesakskontor med spørsmål om dette er ok eller ikke.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: