Nabo vil legge vann- og kloakkrør via min eiendom

Publisert: 12.01.2022

En nabo har via advokat bedt om å få legge vann- og kloakkrør gjennom min eiendom, for å knytte seg til det kommunale ledningsnettet. Opparbeidelse av rørene vil bli utført ved boring under bakkenivå. Rørene, cirka 50 meter, vil bli lagt to meter under bakkenivå og to meter fra tomtegrensen min mot en annen nabo. Jeg har nektet, mye på grunn av uvitenhet. Advokaten informerer om at et neste skritt er ekspropriering. Hvis tillatelse gis, trenger jeg advokat for kontrakt. Forslag?

Svar:

Det foreligger for så vidt et hjemmelsgrunnlag for en slik ekspropriering, som her omtales.

Min erfaring er dog at kommuner er tilbakeholdene med slike ekspropieringssaker, som omhandler kun forholdet mellom en privatperson til en annen. Hadde det vært byggingen av et bolig/hyttefelt, hadde jeg heller trodd at dette er en sak som kommunen bistår med.

Alternativet er at det kan kjøres en sak for jordskifteretten.

Jeg ville ha foretatt en undersøkelse av disse forhold med kommunen, for å få informasjon om din rettighetsposisjon i dette tilfelle.

Alternativt er det å inngå forhandlinger om dette med naboen. Det viktige her er at ledningsnettverket blir lagt slik at det ikke vil utgjøre noen heftelse for dagens eller fremtidens aktuelle bruk av din eiendom. Herunder må det påtenkes at dagens eller planlagte bygg ikke kommer i kollisjon med disse ledningene.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: