Nye regler om pliktdelsarv

Publisert: 16.02.2022

Er det noe som heter overskytende del av pliktdelsarv? Hva er det? Dersom det er 9 millioner i boet, 1/3 går til datter og 2/3 går til sønn, vil datterens tre barn da få overskytende del av pliktarven på 1/3? Det står i testamentet at datteren og de tre barna samlet sett skal ha rett på maksimum 1 million kroner. Testamentet er datert 2012. Pliktarven blir vel da 1 million+ 15G, som er dagens pliktdelsarv til datteren og barna til sammen da dette er samlet sett?

Svar:

Ny arvelov bestemmer at reglene om 15 G i pliktdel vil gjelde. Så dersom det er bestemt i et eldre testament at en datter (eventuelt hennes livsarvinger om hun ikke er i live) skal begrenses til kr 1 million, vil datteren likevel ha rett til 15 G. Her må testamentet tolkes, men ut fra det du skriver, er det litt uklart om det er 1/3 til datter eller om det er begrense til minste beløp på 15 G.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: