Ønsker å frasi seg arven til fordel for broren

Publisert: 22.09.2022

Jeg og min bror arver litt verdier fra vår mor. Jeg ønsker at min bror skal overta alt av verdi og ønsker og fraskrive meg min arv. Jeg har 3 voksne barn selv som er voksne, må disse også fraskrive seg denne arven for at min bror skal kunne overta alt?

Svar:

Dette kan være litt problematisk. Så lenge du har livsarvinger (barn), så vil de tre inn i ditt sted som arvinger. Dersom de også fraskriver seg arven, vil eventuelle barn de har, tre inn i deres sted, osv. Så det korte svaret er ja, de må også fraskrive seg arven, men pass da på arvelinjen etter dine barn. Her ville jeg vurdert å heller motta arven, og så gi det i gave til din bror. Litt avhengig av hva arven består i, er det normalt ikke noe problem, siden det per i dag ikke er noe arveavgift.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: