Ønsker å gjøre datter arveløs

Publisert: 11.01.2023

Er det mulig å gjøre ett av barna arveløse? Vi har en datter som for snart 12 år siden ikke lenger ville ha noe med oss å gjøre og kuttet all kontakt. Det skyldtes først og fremst at v ikke lot oss påvirke av henne til å kutte kontakten med andre av våre barn. Her er og andre forhold som spiller inn i vært ønske om å gjøre henne arveløs som det ikke er plass til her.

Svar:

Livsarvinger har rett til en minste pliktdelsarv. Dere kan ikke gjøre henne helt arveløs, men i testament kan dere begrense arven hennes så mye som loven tillater det.

Om et barn skal gjøres arveløs, må barnet ha begått en straffbar handling og være straffedømt for det, mot dere eller nære relasjoner til dere. ( Da dette ikke er aktuelt, redegjør jeg ikke for detaljene rundt dette).

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: