Ønsker at ektefelle skal arve alt

Publisert: 10.03.2023

Jeg og min mann er barnløse og ønsker at den som er igjen etter dødsfall skal arve alt. Vi ønsker ikke at arv skal tilfalle den dødes søsken. Når vi begge er døde ønsker vi å dele arven vår på de etterlatte , men ikke før. Hvordan går vi frem for å ordne dette?

Svar:

Dette kan dere bestemme, men det må gjøres i testament. Det kan enkelt opprettes slik at all arv etter førstavdøde skal tilfalle lengstlevende. Ved lengstlevendes død, skal arven f. eks. deles i to like deler, hvor den ene halvparten skal gå til førstavdødes slektsarvinger etter loven, og den andre halvparten til lengstlevendes slekstarvinger etter loven. Dere kan også bestemme mer konkret hva som skal ha hva, hvor mye, i prosent osv. NB: det kan være lurt å skrive noen om lengstlevendes disposisjonsrett. Skal han/hun f. eks. kunne endre bestemmelsen om arv til sine slekstarvinger, dvs kunne få bestemme over halvparten av verdiene i testament osv.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: