Selger vil heve tomtekjøp

Publisert: 13.01.2023

I 2019 kjøpte vi tomt via megler. Vi i solgte samme tomt via samme megler i mai 2021. 2022 fikk vi mail fra ny eier om at han ville heve kjøpet. Grunn: rekkefølgebestemmelsene ikke var fulgt. Kommunen hadde gitt disp for bygging x-antall tomter. Byggetillatelser blir ikke gitt før rekkefølgebestemmelsene fra kommunen er ivaretatt. Sprsm: Har kjøper krav på heving av kjøp? Hvilket ansvar har megler som ikke opplyste spesifikt om saken? Kjøpers undersøkelses plikt i forkant? Utbyggers plikt?

Svar:

Jeg anbefaler at dere oppsøker juridisk bistand i denne saken. Dere kan ha dekning av advokatutgifter via rettshjelpsforsikring og dette fremstår å være en situasjon der avtaler og salgsoppgave bør gjennomgås nærmere med juridisk bistand.

Med vennlig hilsen, advokat Ida Helene Braastad Balke

Del denne artikkelen: