Søknad om D-nummer for tinglysing i grunnboken

Publisert: 12.01.2022

I dokumentet "Søknad om D-nummer for tinglysing i grunnboken" fra Kartverket står det nederst: "Husk underskrift og bekreftet kopi av legitimasjonsdokumentet!". Advokaten vil selv bekrefte en kopi av legitimasjonsdokumentet uten forelegg av tilhørende legitimasjonsdokumentet. Er det tillatt?

Svar:

Jeg er noe usikker på hva dette spørsmålet refererer til, men Kartverket krever i visse tilfelle dokumentasjon i form av kopi av et legitimasjonsdokument. Det vil etter min vurdering ikke være tilstrekkelig at advokaten bekrefter id, uten at selve dokumentet fremlegges. Kartverket vil enkelt kunne avklare spørsmålet ved å ringe de.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: