Testament som tar hensyn til livsarvinger

Publisert: 20.04.2023

Ektepar i 70-årene vil gjerne sette opp testamente. Eier hytte på fjellet samt en tilliggende hyttetomt, leilighet i byen og leilighet i Spania. Bil, men mindre kapitalreserve (800'). Ønsker at eldste barnebarn skal arve hytta på fjellet, ellers ingen faste føringer, men 1 barn har ektefelle/familie og god økonomi, 1 barn er samboer med meget trang økonomi og siste barn er alene med ny leilighet og stor gjeld (hvorav vi har tatt opp lån og lånt videre til henne - ikke tinglyst). Hensyn vi må ta?

Svar:

Jeg forstår det slik at dere har tre barn (livsarvinger). Det som begrenser deres testasjonsfrihet, er pliktdelsarven til livsarvinger. Den kan dere imidlertid begrense - enten ovenfor alle, kun ett barn osv.

Men: minste pliktdelsarv må være barnets andel av 2/3, eventuelt begrenset til 15 ganger folketrygdens grunnbeløp. Anbefaler å få dette konkret vurdert. Merk: 15 G er fra hver av dere.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: