Uenig med samboer om oppgjør for hus

Publisert: 04.11.2022

Jeg og min samboer har gått fra hverandre. Hun ønsker å beholde huset. Hun mener det er urimelig å kjøpe meg ut uten at hun får noen ekstra kroner. Hun begrunner dette i at det blir feil om jeg skal ha bodd sammen med henne "gratis" og vil definere en slags leiesum for tidsperioden. Hun eier 55 % av boligen og jeg 45 %. Jeg ønsker å ta utgangspunktet i taksten og trekket fra lånet og fordele summen som gjenstår basert på eierandel. Hva er rett og rimelig og regler vi må forholde oss til?

Svar:

Med forbehold om at jeg ikke vet hva samboeren din mener med at du har bodd sammen med henne gratis eller hva dere har avtalt med henhold til dekning av kostnader, er det etter min erfaring ikke vanlig å motta leie for å eie en noe større eierandel. Ved å eie en større del av huset, mottar hun også en større del av verdistigningen på huset. En må dog være oppmerksom på at hver av deres respektive eierandeler kan være finansiert på ulik måte. Dersom én av dere innad mellom dere bærer ansvar for en større del av lånet , er utgangspunktet at den som bærer ansvar for den største delen av lånet også skal ha fratrukket den største delen av lånet i sin eierandel.

Årsaken til at hun har høyere eierandel enn deg, kan f.eks være fordi hun har egenkapital i tillegg til å bære ansvar for en halvpart av lånet.

Det mest riktige blir i de fleste tilfeller derfor å beregne utløsningssummen ved å regne ut verdien av din eierandel ut fra taksten på huset (45 % av taksten), for så å trekke fra den delen av lånet som du er ansvarlig for innad mellom dere.

Med vennlig hilsen, advokat Nina Oskarsson

Del denne artikkelen: