Urettferdig fordeling av overskudd etter salg av bolig

Publisert: 22.09.2023

Samboerbrudd og salg av felles bolig: Hun og Han har tinglyst forskjellig eierandel siden Hun bidro med egenandel, og Han ikke. De har et lån som er delt likt. De selger med gevinst. Megler vil først innfri lånet og så fordele gjenværende etter eierandel. Da får Hun mindre enn sin egenandel, mens Han sitter igjen med fortjeneste. Er det en regel/lov at det må gjøres slik? Burde ikke salgssummen først deles etter eierandel, og så dekker de hver sin halvpart av lånet?

Svar:

Man kan be megler la omtvistet beløp bli stående på meglers konto frem til man er enige om fordelingen. Det er ikke opp til eiendomsmegler å bestemme utfallet av parters økonomiske oppgjør etter endt samboerforhold, men lån med pantesikkerhet i boligen må gjøres opp ved salget, før overføring av hjemmel til ny eier etc.

Med vennlig hilsen, advokat Katharina Vig Lunde

Del denne artikkelen: