Urimelige regler på arbeidstiltak?

Publisert: 22.04.2024

Jeg mottar i dag AAP fra Nav og har startet opp med mitt tredje forsøk i et avklaringstiltak. Jeg lurer på hvilken regler tiltaksarrangør kan pålegge meg som deltaker på et tiltak Nav er bestilleren av? Jeg leste kontrakten jeg må signere der det står at det er ikke tillatt å bruke mobil og lurer på om det er noe de har lov å nekte meg? Jeg leste også at ved sykdom de første 2 månedene kreves sykemelding. Egenmelding kan benyttes i opp til 3 dager opptil 2 ganger i året. Stemmer dette?

Svar:

Arbeidskontrakten gjelder mellom deg og din arbeidsgiver. Hva som gjelder for ditt arbeidsforhold er regulert i arbeidskontrakten. Avtalen blir altså mellom deg og arbeidsgiver. Når det gjelder mobilbruk i arbeidstiden, så kan det reguleres i arbeidsavtalen. Tiden en er i arbeide og får betalt for å arbeide, er det opp til arbeidsgiver å anvise hva en skal utføre, herunder benytte arbeidstiden på. Det kan også ligge sikkerhetsmessige grunner bak en slik bestemmelse.
Egenmelding i kan benyttes i inntil tre hele kalenderdager, inntil 4 ganger i løpet av en 12-måneders periode etter Folketrygdlovens § 8-24. Arbeidsgiver kan ikke begrense denne retten med mindre den ansatte misbruker ordningen.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: