Uskiftet bo for samboere uten felles barn

Publisert: 20.04.2023

Vi er samboere uten felles barn, jeg to fra tidligere ekteskap. Vi ønsker å sikre hverandre ved død, slik at han kan bli boende i felles hus uten skifte hvis jeg dør først. Mine barn har krav på 2/3 av min arv etter død. Kan jeg skrive et testament i samråd med mine barn at samboer sitter i uskiftet bo frem til sin død/eller ved ny kjæreste?

Svar:

Det er dessverre ikke mulig for samboere uten felles barn å sitte i uskiftet bo. Dette selv om barna samtykker. Det må eventuelt lages testament og avtaler om bruksrett og arv, f. eks. hvor samboer forplikter seg i testament å testamentere tilbake igjen til dine barn når hun/han dør. Dette må vurderes konkret, da det ikke må stride mot pliktdelsregler for arv til livsarvinger.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: