Utbygger utbedrer ikke feil i leilighet

Publisert: 30.11.2022

Vi kjøpte en leilighet, og etter 1 års befaring var det flere elementer som måtte utbedres. Nå - 8 mnd etter befaringen og over 20 mailer og mas på utbygger for å utbedre disse, er det fortsatt en sprukken flis på bad og manglende maling av veranda som mangler. Utbygger har gjentatte ganger lovet å komme tilbake og utbedre, uten at noe skjer. Hva kan jeg gjøre og hvilke rettigheter har jeg?

Svar:

Det er min erfaring at den god del boligutbyggere er sen med å få utbedret diverse mangler ved boligene. Dette kan til og med strekke seg over flere år.

Jeg har med rette mistenkt at slik "sen" utbedring fra boligbyggerne i noen tilfeller er helt bevisst fra noen. Erfaringen er nemlig hos de fleste boligbyggerne at 70-90 % av boligkjøperne etter en viss tid ikke lengre orker å forfølge kravene mot boligutbyggeren, og derav trenger de ikke å utbedre forholdene og dette er penger spart.

Videre er det dessverre slik at om det går for lang tid så kan endog kravene fra boligkjøperne bli foreldet (etter 3 år) og dette er selv om partene har hatt dialog om disse hele veien. De aller fleste boligkjøpere har ikke rettslig erfaring og kunnskap, slik at noen mister kravene sine selv om man tror at utbygger skal "straks" komme å utbedre manglene.

Alt dette er veldig unødvendig. Boligkjøpere må forsøke å være bevisst sine rettigheter, og det eneste som nytter er å holde tilbake penger ved overtagelsen for de forhold som oppdages, videre må det settes frister for utbygger til å utbedre forholdene, om dette ikke gjøres tapes retten til utbedring og man kan kreve prisavslag (=kostnadene ved å engasjere annen entreprenør) og derav kreve å få utbetalt det tilbakeholdte beløp.

Om man ikke har holdt tilbake penger av kjøpesummen, f.eks. fordi forholdene ble avdekt etter overtagelse, er til dels strategien den samme om å sette frist for utbedring. For det tilfelle utbedring ikke skje kan kan men deretter forfølge kravet mot entreprenøren ved krav/forliksklage. Men dette fordrer da altså aktive tiltak fra kjøperen. Om entreprenøren ikke betaler etter en rettskraftig dom kan man så bruke dommen til å kreve utbetalt garantien som er stilt.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: