Feil og mangler

Innhold

Endringer i forbrukerkjøpsloven fra 1. januar 2024

08. feb 2024 · artikkel

Den 1. januar 2024 trådte flere endringer i forbrukerkjøpsloven i kraft. Endringene gjennomfører et EU-direktiv om forbrukerkjøp. Dette er de viktigste endringene: Strengere vilkår for å kunne avtale avvik på produktet: Skal man avtale avvik på produktet, krever det nå at forbrukeren ble spesielt opplyst om at en bestemt egenskap ved produktet avvek fra kravene, […]
Les mer

Feil ved nybyggsleilighet

10. nov 2023 · spørsmål

Min nybygg leilighet har alvorlige innklimaproblemer på grunn av en feil med kjøkkentventilatoren. Den ble ikke koblet til ventilasjonssystemet under byggingen. Rettelse krever riving av taket, med 100 000 kr i kostnader og en ukes arbeid. Entreprenøren og selgeren viser liten interesse for riktig prosess, foreslår en billig, trådløs løsning. Jeg søker råd om mine rettigheter og muligheten for å reklamere mot utbyggeren.

Les mer

Utbygger utbedrer ikke feil i leilighet

30. nov 2022 · spørsmål

Vi kjøpte en leilighet, og etter 1 års befaring var det flere elementer som måtte utbedres. Nå - 8 mnd etter befaringen og over 20 mailer og mas på utbygger for å utbedre disse, er det fortsatt en sprukken flis på bad og manglende maling av veranda som mangler. Utbygger har gjentatte ganger lovet å komme tilbake og utbedre, uten at noe skjer. Hva kan jeg gjøre og hvilke rettigheter har jeg?

Les mer