Utleier har satt opp leie for næringslokale

Publisert: 13.01.2023

Jeg leier kontor hos et firma. Jeg skrev kontrakt i oktober 2021, leieforholdet skulle da vare til august 2022. Jeg skrev ny kontrakt i april 2022. I den nye leiekontrakten varer leieforholdet til desember 2024. Fra mai/juni 2022 ble leien økt på grunn av ekstraordinære utgifter, da som følge av øke strømutgifter. Nå har jeg fått en varsel om at leien vil øke med 9,5 % med virkning fra 01.01.2023. Firmaet har da regnet ut at KPI kommer på 9,5%. Kan firmaet øke leien på denne måten?

Svar:

Det kommer an på hva som er tatt inn i avtalen fra utleier. I leieavtaler for næringslokaler er det som regel avtalens innhold som regulerer alle slike spørsmål som tas opp her.

Med vennlig hilsen, advokat Ida Helene Braastad Balke

Del denne artikkelen: