Utregning av eierbrøk for samboere

Publisert: 12.09.2023

Hva blir riktig eierbrøk for hver av oss? To samboere tar opp felles lån (50/50) for å kjøpe bolig. Boligens verdi kr 5 400 000,- Part 1 stiller med egenkapital kr. 200 000,- og Part 2 stiller med garanti i annen bolig kr. 760 000,- Vi ønsker å skrive samboerkontrakt og lurer på hva som blir riktig eierbrøk for hver av oss.

Svar:

Egenkapital/innskudd kan gi eierandel tilsvarende den prosentvise andelen av boligens kjøpesum.

Garanti i annen bolig er det derimot vanskeligere å skulle fastsette eierandel for, da det ikke er et innskudd som sådan, og man ikke vet på forhånd om og i hvilken grad dette blir nødvendig å bruke - og det antagelig først blir aktuelt dersom lånet misligholdes, og/eller det ikke er tilstrekkelig verdi i boligen til å dekke boliglånet ved salg. Da er antagelig eierandel uansett lite verdt også, hvis boligen da reelt sett er overbelånt. Det er nok viktigst å sikre at part1 forplikter seg til å dekke sin andel av beløpet dersom det skulle bli nødvendig å bruke garantien helt eller delvis, (regressrett), - for å unngå at part2 sitter igjen med en betydelig restgjeld alene i et slikt tilfelle. Gjeldsforsikring kan også være aktuelt.

Garantien har en viss verdi, og muliggjør nok kjøpet sammen med egenkapitalen og begge parters betjeningsevne, - men det blir opp til dere om dere ønsker å la dette komme til uttrykk i eierbrøken, og på hvilken måte i så fall. Her er det ikke noe fasit. Garantiansvaret/kausjonsansvaret kan jo også bortfalle etterhvert, slettes, - når boliglånet er nedbetalt med tilstrekkelig beløp.

Med vennlig hilsen, advokat Katharina Vig Lunde

Del denne artikkelen: