Vil at ekssamboer skal betale tilbake for bil

Publisert: 10.03.2023

Min ekssamboer og jeg kjøpte en bil når vi var sammen, men han skrev bare sitt navn på papirene (dette visste jeg ikke). Vi pantet huset vårt til å betale bilen, jeg har pantet papirene, kan jeg få han til å betale meg? Pengene ble betalt til hans konto.

Svar:

I norsk rett er det de reelle eierforhold som er avgjørende for eierforholdet, ikke hvem som formelt er registrert som eier i grunnboken eller andre registre. At bilen ble registrert i din ekssamboers navn i løsøreregisteret, er med andre ord ikke avgjørende. De formelle eierforholdene kan likevel ha betydning, først og fremst som ett av flere bevismomenter for at dere har inngått en avtale. Men når det ikke er inngått noen avtale, vil det være deres såkalte "ervervsbidrag" som bestemmer eierforholdet.

Dersom dere har tatt opp felles lån med pant i felles bolig, og dere også begge to betaler like mye på lånet, er det grunnlag for å si at dere reelt sett eier bilen begge to med en lik del på hver. Ved samlivsbrudd skal du dermed ha krav på en halvpart av nettoprovenyet (netto salgssum) fra salget av bilen, eller få betalt ut din netto eierandel om din ekssamboer overtar bilen.

Med vennlig hilsen, advokat Nina Oskarsson

Del denne artikkelen: