Forkjøpsrett på tomannsbolig?

Publisert: 14.09.2023

Jeg eier ideell halvpart av en tomannsbolig. Det foreligger seksjoneringsvedtak fra kommunen, men dette er ikke tinglyst ennå (i påvente av oppmåling av tilleggsdel i grunn).

1. Er boligen fortsatt å anse som useksjonert sameie inntil tinglysing?

2. Eier av andre halvpart ønsker å selge sin del. Har jeg forkjøpsrett?

3. Er hen pliktig til å informere meg før boligen legges ut for salg?

4. Må hen også ha godkjenning fra meg for å selge? Spørsmålene gjelder ev. salg før tinglyst seksjonering.

Svar:

Jeg tror det foreligger en misforståelse her ad regelverket.

I utgangspunktet foreligger det ikke en forkjøpsrett ved eierseksjonssameie, men mindre dette er regulert i vedtektene. Slik at å diskutere forkjøpsrett ved eierseksjoner er antagelig ikke særskilt relevant i dette tilfelle.

Frem til gjennomføring av seksjonering så har du medeierskap til hele boligen og boligen helt eller delvis kan ikke selges uten ditt samtykke. For det tilfelle at man skulle ønske å selge en ideell andel (dvs før seksjonering) har du i alle tilfelle en forkjøpsrett i henhold til lov om sameige. For dette tilfelle må man også følge prosedyren for slikt salg i sameigeloven.

Det er mulig spørsmålet ditt må tolkes i den retning at dere har fått seksjoneringsvedtak fra kommunen, og i henhold til dette vedtaket og søknaden for seksjonering, så har dere fordelt seksjonene mellom dere slik at dere ikke står begge som eiere av samtlige seksjoner. Før tinglysning da har skjedd ønsker den andre eieren å iverksette salg av "sin seksjon".

Slik jeg ser så foreligger det i dette tilfelle ikke en seksjon ennå da vedtaket om seksjonering ikke er tinglyst jfr. lov om eierseksjoner § 10.

§ 10.Hvordan en eierseksjon opprettes

Eierseksjoner opprettes ved tinglysing av vedtak om seksjonering fra kommunen.

Derav vil vedkommende eier ikke kunne selge noe uten ditt samtykke, om vedkommende vil kreve sameie oppløst, må vedkommende følge reglene for dette i lov om sameige og i dette tilfelle har du forkjøpsrett.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: