Sjak R. Haaheim

Advokatoriet AS
Advokat

Besøksadresse:
Vinjes gate 10
3018 DRAMMEN

Postadresse:
Vinjes gate 10
3018 DRAMMEN

Språkkunnskap

Engelsk

Landkunnskap

Bosnia og Herzegovina, Gambia, Nederland, Storbritannia, Tyskland

Tilleggsopplysninger:

** Spesialkompetanse som bistandsadvokat i alvorlige straffesaker ved vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep/voldtekt.
** På Justisdepartementets liste over advokater spesialisert i barnebortføringssaker til eller fra Norge.
** Barn og barns rettigheter.