Bevilling siden 2001
Telefon: 46 85 90 00
Mobil: 99 79 56 66
Fax: 62 58 81 01

Besøksadresse:
Seminargt. 1

Postadresse:
Postboks 124
2301 HAMAR

Tilleggsopplysninger:

Jeg har kompetanse innenfor feltet immateriell rett og kontraktsrett i tillegg til det som fremkommer av den øvrige registreringen.