Advokat
Telefon: 62 55 02 00
Mobil: 91 65 57 61
Fax: 62 55 02 02

Besøksadresse:
Heidmannsgate 2

Postadresse:
Postboks 194
2302 HAMAR

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Forretningsjuridisk erfaring med bl.a. kontraktsrett, selskapsrett, kjøp/salg og omdanning av virksomheter, fusjoner/fisjoner, personalsaker, nedbemanningsprosesser og permitteringer.