Advokat
Telefon: 61 27 99 50
Mobil: 90 13 62 80
Fax: 61 27 99 51

Besøksadresse:
Storgt. 121

Postadresse:
Postboks 354
2602 LILLEHAMMER

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Generelle selskapsrettlige problemstillinger, herunder styrearbeid