Erling Kristoffersen Malm

Advokatfirmaet Malm AS
Advokat
Telefon: 76 94 45 50
Mobil: 95 88 76 51
Fax: 76 94 35 04

Besøksadresse:
Kongensgt. 42

Postadresse:
Torgsvingen 19
8514 NARVIK

Tilleggsopplysninger:

Almennadvokat med betydelig prosedyreerfaring fra sivile saker og straffesaker.
Hovedområder strafferett, bobehandling, fast eiendom og tilknyttede rettsområder, samt arv og skifte.