Anders Brosveet

Elden Advokatfirma AS
Advokat

Besøksadresse:
St. Olavs gate 25
0166 OSLO

Postadresse:
Postboks 6684, St. Olavs Plass
0129 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk, Tysk

Tilleggsopplysninger:

Prosedyreadvokat med hovedarbeidsområde innenfor ØKOKRIM-saker, samt privatrettslige - herunder forretningsjuridiske - tvister. Har også regnskapskompetanse. Har møterett og prosederer jevnlig saker for Høyesterett.