Bevilling siden 2009
Telefon: 23 23 90 90
Mobil: 46 77 01 31
Fax: 22 83 60 60

Besøksadresse:
Roald Amundsens gt 6, 6 etg.
0161 OSLO

Postadresse:
Postboks 1369 Vika
0114 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk