Bevilling siden 1999
Telefon: 22 42 42 42
Mobil: 90 72 86 82
Fax: 22 42 42 44

Besøksadresse:
Haakon VII's gt. 2, 7. etg.

Postadresse:
Postboks 1371 Vika
0114 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Hovedarbeidsområde som advokat, bygg og entreprisekontrakter, private og offentlige anskaffelser, kjøp og salg av fast eiendom. Med MBA bistår jeg også med bedriftsledelse/organisering, strategi og ledelse.