Advokat
Telefon: 23 08 50 10
Mobil: 92 20 05 71
Fax: 23 08 50 11

Besøksadresse:
Drammensveien 123, 3.etg
0277 OSLO

Postadresse:
Postboks 520 Skøyen
0214 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk, Tysk

Landkunnskap

Danmark, Italia, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tyskland, USA, Østerrike