Fredrik Lilleaas Ellingsen

Advokatfirmaet Selmer AS
Advokat
Bevilling siden 2014

Besøksadresse:
Tjuvholmen Allé 1, 0252 Oslo

Postadresse:
Postboks 1324 Vika
0112 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk