Gisle Edvard Årnes

SANDS Advokatfirma DA
Bevilling siden 2006
Telefon: 22 81 45 00
Mobil: 92 22 23 30
Fax: 22 81 45 01

Besøksadresse:
Cort Adelers gate 33
0254 OSLO

Postadresse:
Postboks 1829 Vika
0123 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk