Advokat

Besøksadresse:
Pilestredet 15
0164 OSLO

Postadresse:
Pilestredet 15
0164 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk, Japansk, Tysk

Landkunnskap

Japan

Tilleggsopplysninger:

Etter utdannelsen fikk jeg nyttig arbeidserfaring som saksbehandler og rådgiver i Trygdeetaten. Denne kunnskapen og erfaringen gjorde meg trygg på trygdesaker da jeg startet å arbeide som advokat. Jeg har drevet min egen advokatvirksomhet siden 2006 og representerer klienter helt fra søknader om ytelser via klager og anker samt i lagmannsretten og Høyesterett.