Advokat
Telefon: 22 98 26 00
Mobil: 90 02 66 63
Fax: 22 98 26 01

Besøksadresse:
Akersgata 32
0180 OSLO

Postadresse:
Akersgata 32
0180 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk, Persisk

Landkunnskap

Afganistan, Etiopia, Irak, Iran

Tilleggsopplysninger:

Spesialisert i utlendingsrett; tilbakekall av oppholdstillatelse, asyl, opphør av flyktningstatus, utvisning, familiegjenforening / familieinnvandring, arbeidsinnvandring, permanent oppholdstillatelse, statsborgerskap, Dublin-saker, oppholdsrett for EØS-borgere