Advokat
Bevilling siden 2007
Telefon: 21 09 59 95
Mobil: 93 25 68 66
Fax: 21 09 59 96

Besøksadresse:
Universitetsgata 22

Postadresse:
Universitetsgata 22/24
0162 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Artikkel i Tidsskrift For Strafferett nr. 1 2005: "Bruk av rettspsykiatrisk sakkyndige i forvaringssaker"