Rolf Christian Trolle Andersen

Advokatfirmaet Hjort AS
Advokat

Besøksadresse:
Universitetsgata 1
0164 OSLO

Postadresse:
Postboks 471 Sentrum
0105 OSLO

Språkkunnskap

Dansk, Engelsk, Fransk

Landkunnskap

Australia, Belgia, Canada, Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, India, Nederland, Polen, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tyskland, USA, Østerrike