Advokat
Bevilling siden 2001
Telefon: 23 35 88 10
Mobil: 90 97 34 74
Fax: 23 35 88 11

Besøksadresse:
Fr. Nansens pl. 9

Postadresse:
Postboks 1360 Vika
0113 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk