Tor Even Gjendem

Prosedyreadvokatene AS
Advokat

Besøksadresse:
Schweigaards gate 17 Oslo / Dalstoppen 35 Færder

Postadresse:
Postboks 9284 Grønland
0134 OSLO

Språkkunnskap

Dansk, Engelsk, Nederlandsk, Svensk

Landkunnskap

Nederland, New Zealand, Rwanda, Sverige

Tilleggsopplysninger:

Særskilt kompetanse innen menneskerettigheter.
Internasjonal mastergrad fra Universitetet i Utrecht, Nederland