Advokat
Bevilling siden 2011

Besøksadresse:
Stortingsgaten 10
0161 OSLO

Postadresse:
Postboks 1443 Vika
0115 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk, Fransk

Landkunnskap

Frankrike