Thor Johan Kaarstein Larsen

Advokatfirmaet Asthor AS
Advokat
Telefon: 35 90 53 90
Mobil: 92 46 16 03
Fax: 35 90 53 91

Besøksadresse:
Falkumveien 2

Postadresse:
Postboks 111 Sentrum
3701 SKIEN

Språkkunnskap

Dansk, Engelsk, Svensk, Tysk

Landkunnskap

Danmark, Spania, Sverige

Tilleggsopplysninger:

Internasjonal kontraktsrett, herunder blant annet lovvalg, verneting, "timeshare-juss"