Advokat
Telefon: 73 52 55 55
Mobil: 95 96 45 50
Fax: 73 52 55 54

Besøksadresse:
Nordre gate 7

Postadresse:
Boks 1787
7416 TRONDHEIM

Språkkunnskap

Dansk, Svensk

Tilleggsopplysninger:

Alminnelig praksis med hovedvekt på fast eiendoms rettsforhold, arve- og familierett, erstatningsrett, arbeidsrett,dødsboskifte, testamenter/samboeravtaler, samt saker etter rettshelploven, herunder forretningsjuridiske emner innnenfor kontraktsrett, selskapsrett, skatterett, erstatning m.v.