Ivar Christian Andersskog

Advokatfirmaet Nidaros DA
Bevilling siden 1991
Telefon: 73 87 99 99
Mobil: 40 41 44 11
Fax: 73 87 99 98

Besøksadresse:
Kjøpmannsgt. 19

Postadresse:
Kjøpmannsgt. 19
7013 TRONDHEIM

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Sammarbeidsadvokat med Bondelaget og Allskog. Bistår grunneiere i forbindelse ved erstatning og vederlag for grunn og rettighetsavståelse (grunnavståelse til vei, vann, avløp, kraftlinjer, vindkraftutbygging, vannkraftutbygging etc), og generelt rettsforhold knyttet til fast eiendom, herunder tingsrett, jordskifte, tomtefeste m.m