Mads Midelfart

Pretor Advokat AS
Advokat
Telefon: 73 87 81 00
Mobil: 95 15 90 78
Fax: 73 87 81 01

Besøksadresse:
Olav Tryggvasonsgt. 12
7011 TRONDHEIM

Postadresse:
Postboks 1734
7416 TRONDHEIM

Språkkunnskap

Dansk, Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Mads Midelfart har erfaring innen områdene trygderett, inkasso og plan- og bygningsrett. Han arbeider i dag hovedsakelig innen fast eiendoms rettsforhold, med særlig vekt på Odel, tomtefeste, ekspropriasjon, kjøp og salg av fast eiendom samt mangelsspørsmål tilknyttet kjøp og salg av fast eiendom. Han har spesialfag innen EU-rett og nordisk børsrett fra Københavns universitet.