Advokat
Telefon: 99 54 54 99
Mobil: 99 54 54 99
Fax: 35 52 50 10

Besøksadresse:
Prinsessegaten 14
3724 SKIEN

Postadresse:
Postboks 55 Sentrum
3701 SKIEN

Språkkunnskap

Engelsk

Landkunnskap

Spania

Tilleggsopplysninger:

Jeg arbeider mye med strategi, kommunikasjon og markedsføring, spesielt knyttet til selskaper innen eiendomsutvikling. Jeg arbeider mye med styreabeid og rådgivning spesielt knyttet til selskaper i en oppstartsfase.