Tor Anthon Christiansen

SANDS Advokatfirma DA
Advokat

Besøksadresse:
Nedre Langgate 37
3126 TØNSBERG

Postadresse:
Nedre Langgate 37
3126 TØNSBERG

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Christiansen er tilknyttet firmaets avdelinger for hhv. bygg og anlegg og arbeidsliv, og arbeider i hovedsak med entreprisekontrakter, fast eiendom, offentlige anskaffelser, plan- og bygningsrett, kontrakter, arbeidsrett, erstatning og prosedyre for domstolene. Christiansen har bakgrunn som dommerflm./kst. tingrettsdommer, og har erfaring som voldgiftsdommer.