Frode Seim Halvorsen

Harris Advokatfirma AS
Advokat
Mobil: 97 54 51 60
Fax: 55302701

Besøksadresse:
Vestre Strømkaien 13
5008 BERGEN

Postadresse:
Postboks 4115 Sandviken
5835 BERGEN

Språkkunnskap

Engelsk

Landkunnskap

Danmark, Frankrike, Italia, Nederland, Spania, Storbritannia, Sverige, Tyskland

Tilleggsopplysninger:

Møterett for høyesterett.
Landbruskssaker herunder odelsrett.
Arbeid og bistand knyttet til landskapsvern, naturreservater og nasjonalparker.
Arbeid og bistand i forbindelse med utbygging av eiendommer, regulering ekspropriasjon mv.