Advokat
Bevilling siden 2016
Telefon: 02316
Mobil: 99 47 58 22

Besøksadresse:
Sandviksbodene 2A

Postadresse:
Postboks 3984 Sandviken
5835 BERGEN