Advokat
Telefon: 55 23 25 50
Mobil: 98 40 40 03
Fax: 55 23 04 40

Besøksadresse:
Strandgaten 9
5013 BERGEN

Postadresse:
Strandgaten 9
5013 BERGEN

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Bobehandling av konkursbo og dødsbo. Undervist og vært sensor i faget allmenn formuerett og sensor i faget arv- og familierett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Skrevet masteravhandling med tittelen: Bostyrerens oppgaver, ansvar og myndighet ved forvaltningen av dødsboets eiendeler. Avhandlingen er publisert i Tidskrift for Familierett, Arverett og barnevernrettslige spørsmål, nr. 1/2007.