Kausjonist – ved betalingsproblemer må kausjonister handle raskt

At du kausjonerer, betyr at du garanterer for tilbakebetaling av et lån til en annen person. Dersom lånet misligholdes, kan långiver kreve at du innfrir restgjelden. Det er to typer kausjonistansvar. Simpelt kausjonistansvar betyr at kreditor først skal prøve å inndrive lånet fra den egentlige låntakeren. Hvis du er selvskyldnerkausjonist, kan kreditorene gå direkte på deg for å få de pengene de har krav på. Du bør derfor ikke gi kausjon uten at det er svært gode grunner for dette.

Advokatenes råd til kausjonist

Før du kausjonerer for en annen persons eller et aksjeselskaps lån, bør du be om en oversikt og en skriftlig dokumentasjon for hva lånet skal benyttes til, og hvordan låntaker skal tilbakebetale lånet. «Hvorfor har låntakeren behov for kausjonist?», er et nyttig kontrollspørsmål. Hvis du er i tvil om låntakerens mulighet til å overholde sine betalingsforpliktelser, bør du ikke gi kausjon før du har søkt råd hos en privatøkonomisk rådgiver eller en advokat.

Hvis låntakeren får betalingsproblemer, er det viktig at du som kausjonist kommer raskt på banen. Du må for det første få en avtale med banken/långiver om betaling av lånet, slik at det ikke påløper unødvendig store renter og kostnader. Dernest bør du sikre deg overfor låntakeren, slik at du kan få igjen noe av det du må betale til banken. Advokatenes erfaring er dessverre at de færreste kausjonister lykkes i å spore opp midler eller verdier og dermed sikre kravet sitt hvis låntakeren først har fått betalingsproblemer. Ved å få en skriftlig avtale med låntaker eller ta utlegg hos ham, kan du imidlertid sikre kravet for fremtiden. Det kan nemlig være at skyldnerens økonomi endres. Hvis du derimot ikke gjør dette, kan kravet være tapt tre år etter at kausjonsforpliktelsen ble innfridd.

I situasjoner der låntakeren har midler eller verdier, kan en advokat hjelpe deg med å få tak i disse og få en avtale med låntaker. Hvis du har mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, bør du kontakte politiet.

Varslings- og opplysningsplikt

Ifølge finansavtaleloven har banker og andre kredittinstitusjoner plikt til å informere kausjonisten hvis de har frarådet et låneopptak på grunn av låntakerens betalingsevne.  Banker og andre kredittinstitusjoner har også plikt til å holde kausjonisten løpende orientert, og plikt til å varsle kausjonisten innen tre måneder etter at en låntaker misligholdt sine forpliktelser. Kausjonister skal også varsles om betalingsutsettelser, åpning av gjeldsforhandlinger, konkurs og død. Hensikten med dette er at du som kausjonist kan få mulighet på et tidlig tidspunkt til å betale gjelden og gripe inn overfor låntaker.

Du finner advokater med kompetanse på økonomi og kausjon på «Finn advokat».

Del denne artikkelen: