Pant i bolig

Innhold

Får ikke skjøte på leilighet pga panthavere

16. jan 2023 · spørsmål

Ved overtagelse av en leilighet får jeg ikke skjøte. Jeg har undersøkt med kartverket, og får opplyst at det det er 4 panthavere på eiendommen, +2 private. Sender det videre til megler og selger. Alle panthaverne må slette før jeg kan få skjøte, er svaret. Jeg mener at selger/megler har holdt tilbake vesentlig informasjon overfor kjøper,(meg). Jeg trenger hjelp, veiledning i forhold til veien videre. Håper dere kan hjelpe?

Les mer

Arvet eiendom med pant i bolig

07. mai 2021 · spørsmål

Hva bør man gjøre om man har arvet en eiendom hvor det er pant i boligen - pantsatt to lån. Hva er reglene for dette ved overdragelse av eiendommen til arvtager? Kan man feks kreve at lånene gjøres opp/pantsettes på ny?

Les mer

Sikre seg mot at kreditorer tar pant i samboers bolig

29. apr 2021 · spørsmål

Jeg skal flytte inn til min kjæreste som eier egen bolig. Jeg har over en million i usikret gjeld som jeg er ansvarlig for. Vi har ingen felles eiendeler. Hvordan kan jeg sikre min samboer slik at min gjeld ikke berører hen i et samboerskap? Hvordan sikre at kreditorer ikke krever hen å betale og sikre at de ikke tar pant i hen sine eiendeler? Hvordan kan vi sikre at min gjeld ikke berører hen om vi inngår ekteskap?

Les mer

Banken bekrefter ikke sletting av pant i bolig

26. apr 2021 · spørsmål

Jeg har hatt et boligkredit lån i bank, hvor de har tatt pant (signert en elektronisk erklæring om pantsettelse) i boligen for beløpet. Lånet er fullt innbetalt og boligkreditten oppsagt. Banken har bekreftet at de har slettet boligkredit kontoen, men ikke bekreftet at pantet i bolig er slettet. Boligkreditten har positiv saldo i min favør. Hva kan kreves av "kvittering" for at boligpantet er slettet? Skal ikke min positive saldo ha en avregning mot renten banken beregner seg?

Les mer

Ønsker ikke å eie bolig med samboer pga gjeldsordning

10. des 2020 · spørsmål

Jeg skal kjøpe bolig med mine penger. samboer skal ikke være delaktig da hun venter på gjeldsordning. Hva bør jeg gjøre for å sikre at hennes kreditorer ikke tar pant i min bolig ? Har lest at de kan ta pant i hennes teoretiske halvdel ?

Les mer

Bestemor krever penger fra pantsatt tomt

07. des 2020 · spørsmål

Jeg har arvet en tomt av min far. Min bestemor tok pant i den på nittitallet for å hjelpe han. Nå er tomten gjeldfri men panten står der. Den kan slettes av henne men hun mener at hun har krav på penger av panten som står på tomten. Men den er jo på en måte tom.

Les mer

Skatteetaten krever pant i halve boligen

10. nov 2020 · spørsmål

Min samboer har stor gjeld til skatteetaten. For litt over fire år siden kjøpte jeg hus, men han bor sammen med meg og våre felles barn. Plutselig kom skatteetaten inn og krevde pant på halve huset grunnet hans gjeld. Vi har oss i mellom skrevet under en særavtale om at han kreditorer ikke kan ta noe som er mitt. Bare jeg som er eier i grunnboka. Vi har fått hjelp og fått fjernet panten. Men hvordan kan vi som samboere få tinglyst denne særavtalen slik at dette ikke skjer igjen?

Les mer

Kan banken ha enerett på pant i bolig?

02. nov 2020 · spørsmål

Kan banken ha enerett på pant i bolig?

Les mer

Pant i uskiftet bo

27. okt 2020 · spørsmål

Min mor sitter i uskiftet bo. For en tid tilbake, ble hun medlåntaker til et lån til min bror, med pant i boligen. Hva skjer med pantet ved evt dødsfall? Vil det bli overført til min bror (som er hovedlåntaker), eller må jeg være med å dekke dette ved slag av boligen? Hvordan kan jeg sikre meg, at jeg ikke må være med å slettet pantet?

Les mer

Kan kreditor ta pant i særeie?

20. okt 2020 · spørsmål

Min samboer er gjeldsoffer. Med avtaletrekk i pensjon. Jeg står som eier av hus og hjem, eiendom og kjøretøy. Hvis vi tinglyser en ektepakt med disse opplysninger, hvor jeg står med særeie på alt, kan da, hvis vi inngår ekteskap, min samboers kreditorer legge inn krav, eller ta pant i noe som tilhører meg?

Les mer

Kausjonist – ved betalingsproblemer må kausjonister handle raskt

07. aug 2015 · artikkel

At du kausjonerer, betyr at du garanterer for tilbakebetaling av et lån til en annen person. Dersom lånet misligholdes, kan långiver kreve at du innfrir restgjelden. Det er to typer kausjonistansvar. Simpelt kausjonistansvar betyr at kreditor først skal prøve å inndrive lånet fra den egentlige låntakeren. Hvis du er selvskyldnerkausjonist, kan kreditorene gå direkte på […]
Les mer

Gjeldsproblemer – ta tak i dine gjeldsproblemer

05. aug 2015 · artikkel

Hvis kreditorene ikke går med på en avtale, kan du søke namsmannen om en gjeldsordning. Advokater som har erfaring med å hjelpe folk som har kommet i gjeldsproblemer, opplever at de fleste kreditorer er interessert i å forhandle om en betalingsordning, og åpne for konstruktive forslag som viser at du ønsker å gjøre opp for […]
Les mer